تاثیر زمان رست قهوه


زمان بندی رست به 4 دسته تقسیم میشود

  • Fast profile یا پروفایل سریع که مدت زمان رست یا برشته کاری دان قهوه سبز طی 7 الی 5 دقیقه بر اساس نوع درجه رست تغییر میکند.
  • fast-medium profile  یا پروفایل سریع-متوسط که مدت زمان رست یا برشته کاری دان قهوه سبز طی 9 الی 7 دقیقه بر اساس نوع درجه رست تغییر میکند.
  • Medium-slow profile  یا پروفایل متوسط-آهسته که مدت زمان رست یا برشته کاری دان قهوه طی 11 الی 9 دقیقه بر اساس نوع درجه رست تغییر میکند. که مجموعه اسپرس ایلیا در تلاش هست تا بصورت مستمر از این نوع زمان بندی برای رست های دان قهوه سبز بهره بگیرد.
  • Slow profile یا پروفایل آهسته که مدت زمان رست یا برشته کاری دان قهوه سبز طی 20 الی 16 دقیقه بر اساس نوع درجه رست تغییر میکند.تاثیر زمان رست یا برشتکاری روی دان قهوه


چهار دسته رست قهوه:

  • Light
  • Medium
  • Medium-dark
  • dark 

این چهار درجه رست در بازه زمانی 13 دقیقه و بازه دمایی ۱۳۰ تا ۲۶۰ درجه (البته بسته به نوع دان) متفاوت است. رست یا بو دادن قهوه، ویژگی های فیزیکی و شیمیایی قهوه را به تغییراتی منجر می‌کند.

انواع رست یا برشتکاری

رست لایت یا Light roast

رست روشن، رنگی قهوه‌ای روشن دارد و خبری از روغن قهوه روی دانه ها وجود ندارد. در برشتگی روشن میزان کافئین بیشتر از سایر درجات برشتگی است و همچنین اسیدیته بیشتر در این درجه رست وجود دارد که خصوصیات عطری طعمی نوع دانه کشت شده در این رست بیشتر حفظ می شود، و شیرینی به سمت کم شدن و تلخی شروع به آزاد شدن میکند، دمای درجه رست قهوه لایت بین ۱۹۶ تا ۲۰۵ درجه سانتیگراد است.


رست متوسط یا Medium roast

در برشتگی متوسط نیز هنوز روغن قهوه روی آن به چشم نمی‌خورد، همچنین میزان کافئین نسبت به قهوه های تیره تر بیشتر است. عطر، اسیدیته درحال آزاد سازیو به اوج خود رسیده و شیرینی در حال کم شدن است. دمای مناسب این درجه رست ۲۱۰ تا ۲۱۹ درجه سانتیگراد است.


رست متوسط – تیره یا  Medium-dark

در این درجه رست کم کم نشانه هایی از روغن قهوه پدیدار می شود، بادی قهوه سنگین تر و طعم آن به سمت تلخی بیشتر می رود و همچنین عطر، بادی، اسیدیته، شیرینی و کافئین به سمت کاهشی شدن پیش میرود. دمای ۲۲۵ تا ۲۳۰ درجه دمای مناسب این نوع برشتگی است.


رست تیره یا Dark

دان قهوه تیره رست، رنگ تیره شکلاتی مانند و حتی سیاه رنگ دارد، سطح آن آغشته به کمی چربی روغنی است، کافئین آن به کمترین مقدار  خود رسیده و تلخی به بیشترین مقدار خودش رسیده است. درحالی که شیرینی دان قهوه بطور کامل از بین رفته است. در این حالت فقدان عطر و آروما بادی کاملا احساس میشود، دمای بین ۲۴۰ تا ۲۴۵ درجه دمای مناسب این نوع برشتگی است.