بررسی سختی آب در دستگاه های اسپرسو ساز

آب شرب خانگی و یا هر آب شربی قبل از تسویه مقدار  سختی در خود دارد، که این سختی هنگامی که آب می جوشد و خنک میشود باعث بروز املاح در ظروف ما است. مقدار واحد سختی آب SCA  یا به عبارتی Total Dissolved soild است که با واحد ppm قابل شناسایی است. سختی آب در شهر های مختلف بر اساس املاح ممکن است تا اعداد حدود 700 pm یا بیشتر هم برسد، درصورتی که که طبق استاندارد SCA سختی آب برای دستگاه های اسپرسو ساز  بین حدود 75 الی 250  ppm است.اثر سختی آب روی طعم قهوه و فروش قهوه در اسپرسو ایلیا

سختی بالای این اعداد باعث over  شدن طعم قهوه (که ممکن است یک طعم سوخته یا تلخ پیدا کند)، و پاین تر از اعداد باعث flat  شدن و آزاد نشدن طعم و عطر قهوه هنگام عصاره گیری بشود. پس در فرایند تولید و عصاره گیری هم حتی نیاز به سختی آب داریم نه سختی بسیار زیاد و نه کم، چاره چیست؟به یک دوراهی میرسیم اولی با سختی بالای نزدیک به 250 که باعث رسوب در دستگاه و کم بودن سختی باعث از بین بردن طهم و عطر عصاره گیری، پس طبق تجربه شخصی اعداد بین 110 الی 130 ppm  سختی مناسبی برای کنترل کردن هر دو مورد است، (1-سلامت دستگاه 2- عطر وطعم ).

سختی آب رو با دستگاهی به نام TDS متر اندازه میگیرند که باید در نظر داشته باشید که حتما سختی آب  دستگاه بعد از تسویه و قبل از ورود به دستگاه اسپرسو ساز  اندازه گیری بشود. اشتباه رایج گرفتن سختی آب از سر هدگروپ هاست، آب جوش باعث حرکت سریع جنبش مولوکولی آب میشود و این عمل دستگاه را به خطا می اندازد.


با ما در تماس باشید