خرید و قیمت قهوه در 2022

A1: اتیوپی    عکس محتوای این بسته بندی/سفارش اینترنتی این محصول

A2: کلمبیا

A3: جاوا

A4: چین

R1: اتیوپی

R2: کلمبیا

R3: جاوا

R4: چین

اسپرسو فول کافئین

اسپرسو 30 - 70R

اسپرسو 40 - 60R

اسپرسو 50 - 50R

اسپرسو 60 - 40R

اسپرسو 70 - 30R

L رست روشن (Light)، M رست متوسط(Medium)، D رست تیره(Dark)

M رست متوسط(Medium)، D رست تیره(Dark)

قهوه ترک این مجموعه آسیابی از قهوه................

  • قهوه فرانسه

قهوه فرانسه این مجموعه آسیابی از قهوه................

کلاسیک شامل:            و رژیمی شامل:          

گلد    کلاسیک